Waarde versus prijs

Bedrijfsoverdracht

Tijdloos

Hoe wordt de waarde van uw bedrijf bepaald?
Hoe wordt de prijs bij de verkoop van uw bedrijf bepaald?
Twee vragen die aan elkaar gelieerd zijn en toch los staan van elkaar.

 

De waarde

De waarde van uw bedrijf bestaat niet!
De waarde van uw bedrijf wordt immers bepaald met uitgangspunten waarvan vele op verwachtingen zijn gebaseerd.
En deze verwachtingen zijn voor de koper gegarandeerd anders dan voor de verkoper. En dat is maar goed ook, want anders zou er nooit een verkoopdeal gesloten kunnen worden. U wilt uw bedrijf nu eenmaal tegen een zo hoog mogelijk bedrag verkopen en de koper wilt voor uw bedrijf niet te veel betalen. Het verschil waardoor er een deal kan komen zit ‘m in de verwachtingen.

En natuurlijk zijn er verschillende berekeningsmethoden om de (lees: uw) waarde te bepalen van het bedrijf.
Zo worden er Multiples-berekenmethodes toegepast. Dit zijn eenvoudige berekeningen zoals ‘x’ maal de netto winst, ‘x’ maal de jaaromzet, ‘x’ maal de EBITDA , € ‘x’ per abonnee, enz.. Daarnaast worden ook waarderingsmethoden toegepast gebaseerd op intrinsieke waarde (balans), rentabiliteitswaarde (resultaat) en combinaties hiervan. De hierboven genoemde waarderingsmethoden zijn allen gebaseerd op ‘actuele’ en ‘in het verleden behaalde’ resultaten.

Om een economische waarde aan het bedrijf toe te kennen zouden we meer uit moeten gaan naar wat de toekomst brengt. Dit wordt o.a. berekend met de Discounted Cash Flow – methode, afgekort de DCF-methode.
In deze berekeningsmethode worden toekomstige kasstromen verwerkt naar de contante waarde van deze kasstromen. Bij deze berekeningsmethode wordt rekening gehouden met allerlei factoren die betrekking hebben op de waarde van het geld, de invloed van de tijd, de kwaliteit en de risico’s met betrekking tot het bedrijf. Deze berekeningsmethode wordt het meest toegepast voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en bij familiebedrijven.

Om de waarde van uw bedrijf in beeld te brengen zal de waarderingsspecialist met de voor uw bedrijf meest toepasselijke waarderingsmethode(n) de berekeningen maken. Dit zal gebaseerd worden op cijfermateriaal en uw uitgebreide input over uw bedrijf.

 

De prijs

Met de wetenschap van de waardering komt tijdens de onderhandelingen de prijs tot stand.
Uw vraagprijs ligt bij aanvang normaliter boven de waarderingsprijs. Deze vraagprijs wordt van te voren in samenwerking met uw specialistische adviseur beredeneerd en (op gevoel) bepaald. De hoogte hiervan is afhankelijk van vele factoren rondom de overdracht. De uiteindelijke verkoopprijs wordt beïnvloed door de onderhandelingen met de koper. Zodra deze prijs acceptabel is voor zowel u als voor de koper dan wordt de verkoopprijs van uw bedrijf daarop vastgesteld.

Misschien vind je dit interresant

Begeleiding bedrijfsoverdracht: Wat u moet weten

Begeleiding bedrijfsoverdracht: Wat u moet weten

Het overdragen van een bedrijf is een complex proces dat zorgvuldig moet worden gepland en ...
7 Tips voor een succesvolle bedrijfsoverdracht

7 Tips voor een succesvolle bedrijfsoverdracht

Het overdragen van een bedrijf is een complex en vaak emotioneel proces. Om dit soepel en ...
Ook een klein bedrijf heeft waarde

Ook een klein bedrijf heeft waarde

Een tijd geleden sprak ik een ondernemer op een bijeenkomst. Hij vertelde me dat 'ie een klein ...